Čo je dynamická IP adresa?

Dynamickú IP adresu poskytuje štandardne väčšina slovenských poskytovateľov internetového pripojenia. Znamená to to, že keď vypnete svoj router alebo počítač, pri opätovnom pripojení vám servery vášho poskytovateľa pridelia iné číslo – IP adresu. Či sa zmenila viete skontrolovať napríklad na tejto stránke. Pravda, musíte mať predchádzajúce číslo niekde zapísané.